Logo for the website Logo for the website

2021-10-12 Röntgenkliniken

Patient med prostatacancer genomgår en magnetröntgen, man missar att patienten samtidigt har en blåscancer.

Internutredning

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

 

Contacts

Verksamhetschef VO röntgen och sjukhusfysik

Jonas Ulin

Verksamhetschef

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, October 12, 2021

Read more about Lex Maria-ärenden 2021