Logo for the website Logo for the website

2021-09-07 Akutkliniken USÖ

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-09-07 15:48

Ärendet gäller en barnpatient som söker Akutmottagningen tillsammans med sina föräldrar på grund av buksmärta, feber och diarré. Man uppfattar på Akutmottagningen att barnet drabbats av magsjuka. Får återgå till hemmet. Familjen återkommer dagen därpå med förvärrade besvär. Utredning visar då blindtarmsinflammation. Pojken opereras och behöver flera dagars vårdtid med antibiotikabehandling i efterförloppet

Internutredning

Internutredningen visar vikten följa gällande rutiner för bedömning, hänvisning och dokumentation.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i Region Örebro läns patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen enligt lex Maria.

Kontakt

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, September 7, 2021