Logo for the website Logo for the website

2021-01-25 Kirurgiska kliniken

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-01-20 09:26

Patient med känd leversjukdom och lågt blodvärde, prioriteras för utredning av tarm och magsäck. Patienten får vänta 6 månader på sin undersökning. Undersökningen visar en tarmcancer.

Internutredning

En internutredning är gjord. Denna visar hur viktigt det är följa prioriteringar även under en pågående pandemi.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Överläkare

Peter Flodström

Did the content help you?

Last updated: Monday, January 25, 2021