Logo for the website Logo for the website

2021-09-10 Kirurgiska kliniken

Patient som genomgått en överviktsoperation, har komplicerande medicinska faktorer. I efterförloppet får patienten en blödning från operationsområdet. Det går en längre tid innan man åtgärder blödningen. Patienten repar sig efter en re-operation.

Internutredning

En internutredning är gjord. Denna visar hur viktigt det är att man är observant på operationskomplikationer och att dessa åtgärdas utan fördröjning.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Contacts

Överläkare

Peter Flodström

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Did the content help you?

Last updated: Monday, September 13, 2021

Read more about Lex Maria-ärenden 2021