Logo for the website Logo for the website

2021-08-11 Anestesi- och intensivvårdskliniken

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-01-20 09:26

Patient från palliativa avdelningen med spridd äggledarcancer som inkom till operationsavdelningen för en avlastande operation på magsäcken. Man missade att sätta en sond på patienten. Patienten kräks och får vätska i lungorna.

Internutredning

En internutredning visar på att hur viktigt det är att optimera rutiner i samband med sövning.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Tf verksamhetschef anestesi- och intensivvårdskliniken

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, August 18, 2021