Logo for the website Logo for the website

2021-09-10 Kvinnokliniken 2

Patienten som opereras med borttagning av livmoder får i efterförloppet en skada på urinblåsan. Tar en längre tid att ställa diagnosen, röntgenundersökningar var negativa.

Internutredning

En internutredning visar hur viktigt det är att samråda med andra specialiteter vid komplikationer till en operation.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Contacts

Verksamhetschef verksamhetsområde obstetrik och gynekologi

Gill Kullberg

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Did the content help you?

Last updated: Monday, September 13, 2021

Read more about Lex Maria-ärenden 2021