Logo for the website Logo for the website

2021-04-13 Vårdcentral i Örebro

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-04-13 16:08

Ärendet gäller en patient som sedan tidigare har problem med missbruk av beroendeframkallande mediciner blir återinsatt under våren 2019 på ett preparat som tidigare ledde till läkemedelsförgiftning i samband med överdosering. Förskrivningen som skedde trots en tydlig varning i journalen, leder återigen till en överdosering.

Konsekvenser

Handläggningen har orsakat återfall i beroendeproblematik med överdosering.

Vårdgivarens analys

En internutredning har genomförts och vikten av att iaktta försiktighet vid förskrivning av beroendeframkallande mediciner konstateras.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i Region Örebro läns patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO enligt Lex Maria.

Kontakt

Pawel Haczkiewicz

Chefläkare

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, April 13, 2021