Logo for the website Logo for the website

2021-06-18 Vårdcentral i norra länsdelen

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-06-21 16:04

Ärendet gäller en yngre patient med ryggsmärta efter en tidigare så kallad kotkompression. Under hösten 2020 sätts patienten in patienten på successivt ökande smärtlindring med opioidläkemedel. Det finns dock brister i planering och uppföljning från vårdcentralens sida.

Internutredning

Internutredningen visar vikten av att välja lämpligt preparat för smärtlindring, framförallt hos yngre patienter, samt vikten av att dokumentera planering och uppföljning av smärtmedicinering.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i Region Örebro läns patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen enligt lex Maria.

Kontakt

Bruno Ziegler

Chefläkare

Did the content help you?

Last updated: Monday, June 21, 2021