Logo for the website Logo for the website

Vårdcentral i norra länsdelen

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-04-22 13:25

Ärendet gäller en äldre patient boende på s k SÄBO. Ramlar i maj 2020 på boendet. Trots upprepade undersökningar genomförs ingen röntgenundersökning av patientens höfter. P g a kvarstående besvär och immobilisering genomförs röntgenundersökning först i augusti 2020. Denna visar då en vänstersidig höftfraktur.

Internutredning

Internutredningen visar vikten av fungerande kommunikation mellan kommunal och regional hälso- och sjukvård, samt att ha en mycket låg tröskel för att genomföra röntgenundersökningar av  patienter som har svårt att fullt ut meddela sig själva.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i Region Örebro läns patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen enligt lex Maria.

Did the content help you?

Last updated: Thursday, April 22, 2021