Logo for the website Logo for the website

2021-05-24 Kvinnokliniken

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-01-20 09:26

Patienten inkommer till gynekologiska mottagningen, fördröjning av diagnos innebär att patienten ena äggstock och äggledare måste tas bort.

Internutredning

En internutredning visar hur viktigt det är att ställa rätt diagnos så snabbt som möjligt.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Verksamhetschef verksamhetsområde obstetrik och gynekologi

Gill Kullberg

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Did the content help you?

Last updated: Monday, May 24, 2021