Logo for the website Logo for the website

2021-05-03 Vårdcentral i Örebro

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-05-03 14:17

En patient söker sin vårdcentral i juni 2017 angående blod i avföringen. Patienten undersöks och blödningskälla identifieras. Patientens problem bedöms bero på en hemorrojd och behandling initieras. Patienten söker senare under våren 2018 för kvarstående problem men först hösten 2018 remitteras patienten till USÖ där tumör i ändtarmsöppningen påvisas.

Konsekvenser

Handläggningen har orsakat fördröjd diagnos av tumör i ändtarmsöppningen.

Vårdgivarens analys

En internutredning har genomförts som visar brister i uppföljningen av allvarliga symtom vid besvär från ändtarmsöppningen.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i Region Örebro läns patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg IVO, enligt Lex Maria

Kontakt

Pawel Haczkiewicz

Chefläkare

Did the content help you?

Last updated: Monday, May 3, 2021