Logo for the website Logo for the website

2021-05-03 Vårdcentral i Örebro

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-05-03 14:12

En patient söker sin vårdcentral i februari 2019 angående huvudvärk och talsvårigheter. Patienten undersöks men trots alarmerande symtom så remitteras denne för planerad röntgendiagnostik istället för att skickas till akutmottagningen. Två dagar senare inkommer patienten till USÖ med ambulans efter att ha svimmat hemma. Vid undersökning på USÖ konstateras en stor hjärntumör och patienten avlider några dagar senare trots operation.

Konsekvenser

Handläggningen har orsakat fördröjd diagnos av hjärntumör, men har inte påverkat utfallet.

Vårdgivarens analys

En internutredning har genomförts och vikten att reagera snabbt vid allvarliga neurologiska symtom kan konstaterats.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i Region Örebro läns patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg IVO, enligt Lex Maria.

Kontakt

Pawel Haczkiewicz

Chefläkare

Did the content help you?

Last updated: Monday, May 3, 2021