Logo for the website Logo for the website

2021-05-24 Kvinnokliniken (4)

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-01-20 09:26

Patienten inkommer till förlossningsavdelningen med ambulans på grund av vaginal blödning i v 33+4 och värkar, tilltagande blödning och buksmärtor. Finns flertal faktorer att beakta. Detta innebär en fördröjning av kejsarsnitt. Barnet föds fram livlöst. Återupplivning lyckas ej.

Internutredning

En internutredning visar att man inte har prioriterat aktuella faktorer rätt innebärande att ett kejsarsnitt inte blev gjord i tid.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Verksamhetschef verksamhetsområde obstetrik och gynekologi

Gill Kullberg

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Did the content help you?

Last updated: Monday, May 24, 2021