Logo for the website Logo for the website

2021-09-07 Akutkliniken USÖ

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-09-07 15:54

Ärendet gäller två händelser med patienter som sökt akutmottagningen vid Universitetssjukhuset Örebro. När patienterna har lagts in på vårdavdelning upptäcks i efterhand att de har mycket stora mängd urin i blåsan.

Internutredning

Internutredningen visar vikten av kunskap kring risken för blåsöverfyllnad. En omfattande utbildning till Akutmottagningens personal har genomförts till följd av denna typ av händelse.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i Region Örebro läns patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen enligt Lex Maria.

Kontakt

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, September 7, 2021