Logo for the website Logo for the website

2021-05-26 Hjärt-lung-fysiologiska kliniken

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-01-20 09:26

Patienten ligger inne mindre än ett dygn på grund av bröstsmärtor. Det rör sig om en välkänd patient hos oss. Vid inkomsten har han förhöjt blodsocker och detta missas.

Internutredning

En internutredning är gjord. Denna visar hur viktigt det är att bevaka samtliga prov inför hemgång.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Verksamhetschef VO hjärt- lungmedicin och klinisk fysiologi

Stella Cizinsky

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, August 18, 2021