Logo for the website Logo for the website

2021-08-12 Ögonkliniken

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-01-20 09:26

Patienten har fått en skelning (motilitets-inskränkning) baserat på hormonell påverkan från sköldkörteln. Skelningen medför dubbelseende och behövde senare opereras. Man missade den bakomliggande diagnosen. Patienten är nu opererad.

Internutredning

En internutredning är gjord. Denna visar hur viktigt det är att ha kontroll på differantialdiagnoser.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Verksamhetschef ögon

Petra Hedlund

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, August 24, 2021