Logo for the website Logo for the website

2021-08-12 Öron-näs-halskliniken

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-01-20 09:26

53-årig man som opererades 26 februari 2019 med total borttagning av sköldkörteln på grund av benign knölstruma med trycksymtom på halsen. PAD bekräftar diagnosen. Får i efterförloppet problem med sitt S-Calcium trots behandling. Provtagning missas under drygt 1 år.

Internutredning

En internutredning visar missad provtagning, remissen blev ej blev accepterat i primärvården.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Verksamhetschef öron- näs- halskliniken

Svante Hugosson

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, August 18, 2021