Logo for the website Logo for the website

2021-06-15 Allmänpsykiatrisk öppenvård, Område psykiatri

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-06-16 14:21

Patienten hade under en period haft kontakt med öppenvården, och uppvisade försämring som troligen berodde på att patienten inte tog sina mediciner. Beslut togs om att läkemedelshanteringen skulle tas över av kommunen. Ett par dagar efter det senaste läkarbesöket inkom patienten till medicinska akutmottagningen efter att bland annat ha druckit bensin. Patienten hade dessutom många sår över hela kroppen efter egna försök att ta bort tatueringar. Efter vård på infektionsavdelning flyttas patienten till psykiatrisk vårdavdelning.

Internutredning

Internutredningen har konstaterat brister gällande bland annat planering, uppföljning, medicinering och dokumentation.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i Region Örebro läns patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Spyridon Kilaidakis

Chefläkare Område psykiatri

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, June 16, 2021