Logo for the website Logo for the website

2021-09-10 Kirurgiska kliniken 2

Patient som får en stroke i samband med vistelse på kirurgkliniken. Behandlingen är inte optimal, fördröjning gör at vissa behandlingsmetoder ej kan nyttjas och patienten avlider

Internutredning

En internutredning är gjord. Denna visar hur viktigt det är att man är observant på behandlingsmöjligheter, att dessa ofta måste verkställas så snabbt som möjligt, inom 24 timmer.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Contacts

Överläkare

Peter Flodström

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Did the content help you?

Last updated: Monday, September 13, 2021

Read more about Lex Maria-ärenden 2021