Logo for the website Logo for the website

2021-08-11 Öron-näs-halskliniken

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-01-20 09:26

16-åring som kontrolleras både på barn- och ungdomskliniken och öron- näs- halskliniken för halvsidig ansiktsförlamning samt hörselnedsättning. Det dröjer två år innan man får fram korrekt diagnos. Patienten opereras för detta.

Internutredning

En internutredning visar hur viktigt det är med kontroller och att söka alternativa diagnoser.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Verksamhetschef öron- näs- halskliniken

Svante Hugosson

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, August 18, 2021