Logo for the website Logo for the website

Kirurgiska kliniken

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-01-20 09:26

Patient med lågt blodvärde och blod i avföringsprov påbörjar utredning november 2019, Utredning fördröjs på grund av icke strukturerat utredning via vårdcentral, kirurgklinik samt patienten som avbokar undersökningar. En fråga är ifall pågående pandemi spelar en roll i fördröjningen.

Internutredning

En internutredning är gjord. Den visar hur viktigt det är att man följer ett strukturerat utredningsförlopp. Att man inte får skapa en fördröjning baserat på en pågående pandemi.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Överläkare

Peter Flodström

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, May 26, 2021