Logo for the website Logo for the website

2021-05-24 Kvinnokliniken (3)

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-01-20 09:26

Patienten inkommer till gynekologiska mottagningen med frekventa trängningar som behandlas medicinsk utan effekt. Man gör en undersökning av blåsan med skickar inte blåssköljvätskan för mikroskopi. Vid en förnyat undersökning knappt ett år senare ser man att patienten har en blåscancer

Internutredning

En internutredning visar hur viktigt det är att följa rutiner vid utredning av problem i urinväger

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Verksamhetschef verksamhetsområde obstetrik och gynekologi

Gill Kullberg

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Did the content help you?

Last updated: Monday, May 24, 2021