Logo for the website Logo for the website

2021-08-31 Kvinnokliniken

Patienten inkommer till gynmottagningen med blödning i menopausen. Hög misstanke om malignitet. Provtagning görs men pga missad markering väldig sent svar.

Internutredning

En internutredning visar hur viktigt det är att följa rutiner vid utredning av problem och följa rekommendationer

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Contacts

Verksamhetschef verksamhetsområde obstetrik och gynekologi

Gill Kullberg

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Did the content help you?

Last updated: Monday, September 13, 2021

Read more about Lex Maria-ärenden 2021