Logo for the website Logo for the website

2021-09-10 Kirurgiska kliniken 3

Kärlsjuk patient inkommer till akuten medbuksmärtor och feber. Man anlägger ett galldrän, får efterföljande komplikationer med blod i lungsäcken samt infektion i lungsäcken.. Patienten opereras och tillfrisknar.

Internutredning

En internutredning är gjord. Denna visar att även ifall man använder rätt teknik finns möjligheter för komplikationer, att det är viktigt att övervaka optimalt.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

 

Contacts

Överläkare

Peter Flodström

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Did the content help you?

Last updated: Monday, September 13, 2021

Read more about Lex Maria-ärenden 2021