Logo for the website Logo for the website

2021-01-20 Kirurgiska kliniken

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-01-20 09:26

Patient som söker vårdcentral med besvär från fettknöl på benet. En utredning görs men det tar upp till ett innan patienten blir opererad. Detta förorsakat av att hanteringen på vårdcentralen samt mottagningen inte är optimal.

Internutredning

En internutredning är gjord. Denna visar hur viktigt det är att provsvar följs upp, att undersökningar görs inom rimlig tid.

 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Överläkare

Peter Flodström

Did the content help you?

Last updated: Monday, January 25, 2021