Logo for the website Logo for the website

2021-10-12 Röntgenkliniken

Patient kommer med symtom på icke fungerande pyelostomi-slang från njuren. När denna byts glöms en ledare kvar, vilket gör att patienten återkommer med försämrade symtom någon dag senare.

Internutredning

Internutredning visar behov av tydlig checklista i samband med operativa ingrepp. Checklistan har uppdaterats för att säkerställa att detta inte upprepas

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

 

Contacts

Verksamhetschef VO röntgen och sjukhusfysik

Jonas Ulin

Verksamhetschef

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, March 16, 2022

Read more about Lex Maria-ärenden 2021