Logo for the website Logo for the website

2021-09-10 Kvinnokliniken

Patienten inkommer till gynmottagningen, man konstaterar måttliga cellförändringar. Uppföljning missas. Patienten återkommer 2 år senare med en cancer i underlivet.

Internutredning

En internutredning visar hur viktigt det är att följa upp förändringar som potentiellt kan utvecklas till cancer så man kan reagera i rätt tid.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

 

Contacts

Verksamhetschef verksamhetsområde obstetrik och gynekologi

Gill Kullberg

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Did the content help you?

Last updated: Monday, September 13, 2021

Read more about Lex Maria-ärenden 2021