Logo for the website Logo for the website

2021-01-20 Kvinnokliniken

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-01-20 09:26

Patient som är gravid söker mottagning med blödningar. Vid undersökning konstaterar man att det inte finns en graviditet i livmodern och ställer diagnosen missfall. Patienten återkommer efter några dagar och blir opererat för en utomkvedsgraviditet

Internutredning

En internutredning är gjord. Denna visar hur viktigt det är följa rutiner för utredning i samband med missfall.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Verksamhetschef verksamhetsområde obstetrik och gynekologi

Gill Kullberg

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Did the content help you?

Last updated: Monday, January 25, 2021