Logo for the website Logo for the website

2021-09-07 Akutkliniken USÖ

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-09-07 15:21

Ärendet gäller en patient som inkommer till Akutmottagningen vid Universitetssjukhuset på grund av feber, frossa och upprepade diarréer. Efter ankomst till Akutmottagningen brister det ifråga om övervakning och tillsyn av patienten. Han hittas istället på golvet i undersökningsrummet cirka en timme senare, och är då kraftigt försämrad. Tas omhand av larmteam, men trots adekvata insatser går hans liv inte att rädda.

Internutredning

Internutredningen visar vikten av att säkerställa rutiner vid överlämning och övervakning av patienter på Akutmottagningen.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i Region Örebro läns patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen enligt lex Maria.

Kontakt

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, September 7, 2021