Logo for the website Logo for the website

2020-04-28 Kirurgiska kliniken

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-01-12 16:16

Äldre patient med akutbehov av operation på grund av bråck transporteras mellan regionens olika sjukhus för att få till den aktuella operationen. Patienten blev opererat med gott resulta., Men riskfyllt för en äldre patient med  behov av en operation att förflyttas mellan flera sjukhus innan åtgärd utförs.

Internutredning

En internutredning är gjord. Denna visar brister i planering och resurser på flera håll. Omfattande intensiv vård, operationsutrymme samt ambulansresurser.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, January 12, 2021