Logo for the website Logo for the website

2020-04-21 Kvinnokliniken

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-01-12 16:01

33-årig kvinna, tidigare frisk, opererades med slyngplastik/TVT. Själva operationen bedömdes som helt okomplicerad. I efterförloppet konstateras en tarmskada – en sällsynt komplikation till en inkontinensplastik. Patienten opereras och går hem i bra skick en vecka senare.

Internutredning

En internutredning visar att man har följd rutiner inför och under operationen och eftervården men fått en sällsynt komplikation. Komplikationen blev omhändertaget inom rimlig tid.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, January 12, 2021