Logo for the website Logo for the website

2022-05-20 Verksamhetsområde onkologi

Patient med malign sjukdom utreds med diverse blodprov bland annat fasteblodsocker. Läkare signerar provsvar men åtgärdar inte fyndet med förhöjt blodsocker.

Internutredning

En internutredning visar att hur viktigt det är att inte enbart signera provsvar utan även ta hand om avvikande provsvar.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Contacts

Chef verksamhetsområde onkologi

Malin Englund Tjerring

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Did the content help you?

Last updated: Friday, May 20, 2022

Read more about Lex Maria-ärenden 2022