Logo for the website Logo for the website

2022-06-26 Verksamhetsområde urologi

Patient som är remitterad från sjukhus utanför länet till urologen på USÖ. Remissen har en otydlig skrivning varför felaktig prioritering görs vilket innebär att patientens diagnos försenas

En internutredning visar att hur viktigt det är att säkerställa att remisser är korrekt formulerade och att det finns kontrollfunktioner som kontrollerar detta.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Contacts

Verksamhetschef verksamhetsområde urologi

Pernilla Sundqvist

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, June 28, 2022

Read more about Lex Maria-ärenden 2022