Logo for the website Logo for the website

2022-06-28 Verksamhetsområde onkologi

Patient som behandlas med cellgifter får felaktig dosering. Patientens blodbild påverkas. Risk för infektion kan uppstå.

Internutredning

En internutredning visar att hur viktigt det är att tänka rätt dosering av kraftfulla mediciner.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Contacts

Chef verksamhetsområde onkologi

Malin Englund Tjerring

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, June 28, 2022

Read more about Lex Maria-ärenden 2022