Logo for the website Logo for the website

2022-05-20 Verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi

Patient med nedsatt allmänt tillstånd och symptom på propp i lungan. Preliminär bedömning av röntgen visar ingen propp i lungan – eftergranskning fastställer propp i lungan.

Internutredning

En internutredning visar hur viktigt det är att behandla på symptom och inte enbart lita på röntgen i första hand. Samt att även eftergranska röntgenbilder.

 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Contacts

Verksamhetschef verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi

Ewald Ornstein

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Did the content help you?

Last updated: Friday, May 20, 2022

Read more about Lex Maria-ärenden 2022