Logo for the website Logo for the website

2022-05-09 verksamhetsområde onkologi

Patient som strålbehandlas för sin prostatacancer med fel stråldos.

Internutredning

En internutredning visar att hur viktigt det är att kolla förutsättningen för beräkning av stråldos innan start.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Contacts

Chef verksamhetsområde onkologi

Malin Englund Tjerring

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Did the content help you?

Last updated: Monday, May 9, 2022

Read more about Lex Maria-ärenden 2022