Logo for the website Logo for the website

2022-06-28 Verksamhetsområde urologi

Patient som är planerad för operation, medicinlista är färdiggjord, Operationsdatum ändras vilket innebär att även medicinlistan måste ändras. Detta görs på ett felaktigt sätt så att patienten inte får sin blodförtunnande medicin.

Internutredning

En internutredning visar att hur viktigt det är att säkerställa att ordinationer är korrekta.

 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Contacts

Verksamhetschef verksamhetsområde urologi

Pernilla Sundqvist

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, June 28, 2022

Read more about Lex Maria-ärenden 2022