Logo for the website Logo for the website

2022-03-08 Verksamhetsområde kirurgi

Patient inkommer akut 7/6-21 som stort medicinskt larm på grund av inklämt ärrbråck, är tryckinstabil och med misstänkt sepsis. Man väljer att avvakta med operation till morgondagen vilket visar sig vara en onödig väntan med förstörd tarm.

Internutredning

En internutredning är gjord. Denna visar hur viktigt det är att man följer ett strukturerat förlopp i relation till diagnos och att ingen onödig fördröjning sker.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

 

Contacts

Tf verksamhetschef

Karsten Offenbartl

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, March 9, 2022

Read more about Lex Maria-ärenden 2022