Logo for the website Logo for the website

2022-06-29 Allmänpsykiatrin

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2022-06-30 13:53

Patient med komplex psykiatrisk problematik och med pågående kontakt med psykiatrisk öppenvård som suiciderat i hemmet.

Internutredning

Internutredningen visar på brister i uppföljning enligt vårdprogrammet för suicidnära patienter och även brister i dokumentation.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i psykiatrins patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Kontaktperson

Spyridon Kilaidakis

Chefläkare Område psykiatri

Did the content help you?

Last updated: Thursday, July 7, 2022