Logo for the website Logo for the website

2022-07-06 Allmänpsykiatrin

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2022-07-07 08:08

Patient som tidigare är okänd för psykiatrin blir inlagd för suicidprevention. Dagen efter inskrivningen upptäcker personalen att patienten hunnit suicidera på sitt rum sedan den senaste tillsynen. Trots omedelbar påbörjan av HLR går patientens liv inte att rädda.

Internutredning

Internutredningen visar på brister i dokumentation och följsamhet till vårdprogram för suicidnära patienter.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i psykiatrins patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Kontaktperson

Spyridon Kilaidakis

Chefläkare Område psykiatri

Did the content help you?

Last updated: Thursday, July 7, 2022