Logo for the website Logo for the website

2022-09-01 Allmänpsykiatrin

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2022-09-02 08:44

Patient som under vistelse på avdelning faller till golvet. Patienten överförs till akutmottagning senare samma dag och där konstateras en blödning i hjärnan. Patienten läggs sedan in på somatisk avdelning och vårdas där för infektion i blodet, covid-19 och hjärnblödning, men avlider där drygt tre veckor efter fallet.

Internutredning

Internutredningen visar på brister i följsamhet till rutin för fallriskbedömning.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i psykiatrins patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Kontaktperson

Spyridon Kilaidakis

Chefläkare Område psykiatri

Did the content help you?

Last updated: Friday, September 2, 2022