Logo for the website Logo for the website

2022-05-25 Vårdcentral i västra länsdelen

Tidigare tjocktarmscanceropererad patient kontaktar vårdcentral på grund av lågt blodvärde och trötthet, vilket patienten lyft i samband med besök på sjukhus. Utredning startas och prover är avvikande och tyder på blödning från tarmen. Proverna signeras av men ingen vidare åtgärd tas. Patienten söker några månader senare, då undersöks patienten och man finner en ny tjocktarmscancer.

Internutredning

En internutredning har gjorts där man sett brister i hanteringen av avvikande provsvar. Insatser pågår för att mildra följderna av brist på distriktsläkare, vilket vårdcentralen haft en längre tid.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i område nära vårds patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Contacts

Henrik Ahlin

Chefläkare

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, May 25, 2022

Read more about Lex Maria-ärenden 2022