Logo for the website Logo for the website

2022-02-03 Vårdcentral i norra länsdelen

Gravid kvinna söker för intensiv klåda. Prover beställs för att utesluta hepatos (leversjukdom hos modern) som innebär ökad risk för för tidig födsel och även risk för fosterskada). Man missar att kolla svaret och förlossning startar för tidigt. Barnet föds och mår efter omständigheterna väl, men har utsatts för en risk.

Internutredning

En internutredning har gjorts där man sett brister i kontroll av provsvar samt dokumentation på vårdcentralen. Åtgärder har vidtagits för att komma till rätta med dessa problem.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i område nära vårds patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Contacts

Henrik Ahlin

Chefläkare

Did the content help you?

Last updated: Friday, February 4, 2022

Read more about Lex Maria-ärenden 2022