Logo for the website Logo for the website

2022-03-04 Vårdcentral i Örebro

En patient kontaktar sin vårdcentral augusti 2020 angående värk i ländryggen med känselnedsättning kring ändtarmsöppningen. Vid läkarbesök bedöms besvären muskelrelaterade. Några dagar senare söker patienten akutmottagningen med förvärrade känselnedsättning. Vidare diagnostik påvisade ett diskbråck som tryckte på och skadade nervrötterna i ländryggen.

Konsekvenser

Handläggningen orsakade fördröjning i diagnostiken, uppkomst av skador på nervrötterna med påverkan av de naturliga funktionerna som följd.

 

Vårdgivarens analys

En internutredning har genomförts och vikten av adekvat bedömning vid förekomst av ryggbesvär konstaterats.

 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i patientsäkerhetsarbete i Område Nära vård anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO enligt Lex Maria

Contacts

Pawel Haczkiewicz

Distriktsläkare

Did the content help you?

Last updated: Friday, March 4, 2022

Read more about Lex Maria-ärenden 2022