Logo for the website Logo for the website

2022-07-01 Verksamhetsområde anestesi och intensivvård

Patient som inkommer till akuten med en höftfraktur. Det planeras en operation. Narkosläkare lägger en ryggbedövning. Bedövningen läggs på fel ställe och det görs för många försök. Patienten får bestående neurologiska förändringar i ben.

Internutredning

En internutredning är gjord. Den visar hur viktigt det är att man följer procedurer korrekt.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Contacts

Verksamhetschef

Peter Asplund

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Did the content help you?

Last updated: Friday, July 1, 2022

Read more about Lex Maria-ärenden 2022