Logo for the website Logo for the website

2022-06-28 Verksamhetsområde obstetrik och gynekologi

Patient som initialt undersöks för postmenopausal blödning. Vid denna undersökning ser man inga förändringar. Planerar kontroll inom tre månader. Söker cirka två månader senare för buksmärtor. Oklart smärttillstånd i bäcken, möjligen utfyllnad. Hänvisas till vårdcentral för utredning. Där gör man en röntgenundersökning cirka två månader senare där man ser en förändring – bedöms som en cancer.

Internutredning

En internutredning visar hur viktigt det är att utreda noggrant vid misstanke om förändringar.

 

 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Contacts

Verksamhetschef verksamhetsområde obstetrik och gynekologi

Gill Kullberg

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, June 28, 2022

Read more about Lex Maria-ärenden 2022