Logo for the website Logo for the website

2022-11-23 Verksamhetsomåde onkologi

Patient med en cancersjukdom som tidigare vid kortisonbehandling behövt insulin. När kortisonbehandling åter ges görs ingen uppföljande provtagning av blodsockervärdet. Patienten får högt blodsocker vilket upptäcks i samband med återbesök och behandlas.

Internutredning

En internutredning är gjord. Rutin ska tas fram för uppföljning av blodsocker vid kortisonbehandling.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Contacts

Chef verksamhetsområde onkologi

Malin Englund Tjerring

Chefläkare inom Område specialiserad vård

Anneli Påhlson

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, November 23, 2022

Read more about Lex Maria-ärenden 2022