Logo for the website Logo for the website

2022-01-14 Vårdcentral i Örebro

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2022-01-14 14:31

En patient kontaktar sin vårdcentral december 2020 angående hudbesvär och även oro kring knöl i bröstet. Vid läkarbesök undersöks hudförändringarna och bedöms som godartade. 3 månader senare söker patienten igen och vid bröstpalpation upptäcker man en knöl. Vidare diagnostik påvisar tumör i bröstkörteln.

Konsekvenser

Handläggningen orsakade fördröjd diagnostik och behandling för tumör i bröstet.

Vårdgivarens analys

En internutredning har genomförts och vikten av adekvat bröstkörtelundersökning konstaterats.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i patientsäkerhetsarbete i Område Nära vård anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO enligt Lex Maria.

Kontakter

Pawel Haczkiewicz

Distriktsläkare

Did the content help you?

Last updated: Friday, January 14, 2022