Logo for the website Logo for the website

2022-03-04 1177 vårdguiden på telefon

En patient kontaktar 1177 angående bröstsmärta juni 2021 och får råd att kontakta vårdcentralen efter helgen. Nästa dag hittas patienten avliden och obduktion fastställer att dödsorsaken var hjärtinfarkt.

Konsekvenser

Handläggningen orsakade utebliven kontakt med akutvården vilket resulterade i att patienten avled.

 

Vårdgivarens analys

En internutredning har genomförts och vikten av att fullfölja rådgivningsstödet vid bedömning av bröstsmärta har konstaterats.

 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i patientsäkerhetsarbete i Område Nära vård anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO enligt Lex Maria

Contacts

Pawel Haczkiewicz

Distriktsläkare

Did the content help you?

Last updated: Friday, March 4, 2022

Read more about Lex Maria-ärenden 2022