Logo for the website Logo for the website

2022-03-03 VO ambulanssjukvård, Karlskoga

Ambulans vid Karlskoga lasarett larmas till patient med bröstsmärta/bröstkorgssmärta. Tillståndet missbedöms som kommande från rörelseapparaten. Patienten tar sig på egen hand till akutmottagningen i Karlskoga, där hjärtinfarkt konstateras. Patienten har därefter fått snabb och adekvat vård.

Internutredning

Internutredning visar att gällande rutiner inom ambulanssjukvården inte följts och därmed har patientsäkerheten riskerats.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

 

Contacts

Verksamhetschef

Frida Worge Kreü

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Did the content help you?

Last updated: Thursday, March 3, 2022

Read more about Lex Maria-ärenden 2022